O spółce

Nazwa (firma): KLON Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Nowa Święta
Adres: 77-400 Złotów, Nowa Święta 78, Polska
Numer KRS: 0000383589
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 570508174
NIP: 767-00-00-023
Telefon: +48 67 263 64 05
Fax: +48 67 263 65 25
Poczta e-mail: klon@klon.net.pl
Strona www: www.klon.net.pl

 

Struktura kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki KLON SA składa się z 20.930.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego:

Seria Liczba Rodzaj akcji Udział w kapitale zakładowym Uwagi
A 1.500.000 zwykłe na okaziciela 7,17% nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym
B 18.450.000 zwykłe na okaziciela 88,15% dopuszczone do obrotu na NC
C 980.000 zwykłe na okaziciela 4,68% dopuszczone do obrotu na NC

Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 20.930.000 głosów.

 

Główni Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Krzysztof Łopuszyński 1 500 000 1 500 000 7,17% 7,17%
MERA S.A. 14 676 268 14 465 298 70,12% 70,12%
Pozostali 4 753 732 4 964 702 22,71% 22,71%
SUMA 20 930 000 20 930 000 100% 100%

 

Strategia rozwoju Emitenta

Strategia Emitenta zakłada umacnianie jego pozycji konkurencyjnej w branży, ekspansję na nowe rynki, unowocześnianie i modernizację parku maszynowego, a także wprowadzanie nowych wyrobów.
W celu realizacji założonych celów Emitent planuje zwiększenie przerobu drewna oraz mocy produkcyjnych. Spółka antycypuje:

  • wzrost przetarcia kłody do 36 000 m3 w 2012 roku oraz do 40 000 m3 w roku następnym;
  • wzrost wykorzystania powierzchni suszarniczych oraz jej pełną optymalizację w 2012 roku częściowe sezonowanie drewna;
  • zakup dodatkowych powierzchni suszarniczych

Emitent planuje również dokonać inwestycji, które mają usprawnić oraz unowocześnić proces produkcyjny oraz podnieść jakość wytwarzanych wyrobów. Planowane modernizacje mają również zoptymalizować zużycie energii, liczbę zatrudnionych osób oraz zwiększyć wydajność produkcji.

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.