03.06.2016

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Zakup zestawów rekuperatorów do obiektów suszarniczych wraz z konstrukcją nośną i ich montażem na dachach obiektów suszarniczych. Zakup i instalacja w obiektach, systemów automatyki i aparatury sterującej systemem suszenia oraz zestawów aparatury kontrolno - pomiarowej.

Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert
do dnia 14-06-2016 do godziny 23:59:59


Nazwa zamawiającego
KLON Spółka Akcyjna


Numer ogłoszenia
2/2016


Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: klon@klon.net.pl, osobiście, bądź drogą pocztową na adres: KLON Spółka Akcyjna, 77-400 Złotów, Nowa Święta 78
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
klon@klon.net.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dodatkowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Adam Koneczny, tel. (+48) 67 263 16 12
adres e-mail: adam@klon.net.pl


Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup zestawów rekuperatorów do obiektów suszarniczych wraz z konstrukcją nośną i ich montażem na dachach obiektów suszarniczych. Zakup i instalacja w obiektach, systemów automatyki i aparatury sterującej systemem suszenia oraz zestawów aparatury kontrolno - pomiarowej.


Kategoria ogłoszenia
Dostawa


Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne


Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Złotowski
Miejscowość: Nowa Święta


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż rekuperatorów na obiektach suszarni oraz aparatury sterującej i kontrolno pomiarowej spełniające poniższe wymagania:
Układ rekuperacji - w którym zastosowana będzie innowacyjna konstrukcja wymienników ciepła oraz zostanie zastosowany innowacyjny sposób prowadzenia procesu suszenia, które będą zastosowane w suszarniach stacjonarnych do drewna o objętości wsadu w przedziale 50 –100m3 z zastosowaniem podgrzewanego powietrza oraz wymuszonym jego przepływem, przemiennie w przeciwnych kierunkach (praca rewersyjna). W skład oczekiwanego zestawu elementów i działań montażowych wchodzą:

  • konstrukcja nośna systemu rekuperacji wraz z wycięciem i obróbką otworów w dachu suszarni,
  • urządzenia systemu rekuperacji wraz z montażem na obiektach.

Układ sterowania procesem suszenia - zestaw systemu regulacji złożonej z:

  • układu sterowniczego, opartego na najnowszych procesorach wraz z z szafą sterowniczą,
  • zapewniającą możliwość podłączenia wyjść przekaźnikowych, oraz wyjść analogowych, napięciowych i prądowych.
  • umożliwiający regulację ciepłem, wilgotnością oraz obiegiem powietrza.

Układ monitorowania - zestaw instalacji monitorującej proces suszenia, która będzie dostarczać dane potrzebne do regulacji oraz informacje o przebiegu procesu w strukturze materiału oraz zużycia energii w procesie.

  • Instalacja powinna pozwalać na pomiary wilgotności powietrza z możliwość zastosowania różnych metod pomiaru,
  • z możliwością rejestracji sygnałów z czujników cyfrowych oraz analogowych - różnego zastosowania,
  • system monitoringu zużycia energii - cieplnej i elektrycznej, system oszczędzania energii.
  • System wizualizacji poprzez stronę www. oraz oprogramowanie służące do analizy, archiwizacji i prezentacji danych.

Wspólny słownik zamówień Kody CPV przedmiotu zapytania:
42511100-2 - wymienniki ciepła
42967100-3 - cyfrowa jednostka sterowania
38424000-3 - urządzenia pomiarowe i sterujące

 

Załączniki
zapytanie ofertowe nr 2/2016

oświadczenie o braku powiązań

«
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.